Tevredenheidsonderzoek:

Geachte heer/mevrouw,
Meerdere zorgverzekeraars verplichten ons u een vragenlijst (PREM-vragen) in te laten vullen.
PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Bij PREM-vragen gaat het om de ervaring en beleving van de patiënt. PREM-vragen zijn onder andere: “Hoe ervaarde u de informatievoorziening van uw behandelaar?” of “Luisterde uw behandelaar goed naar uw klachten?”. De gestandaardiseerde CQi-vragenlijst is ook een vorm van PREM.
De PREM Fysiotherapie bestaat uit 15 vragen.

Deze vragenlijst wordt u aangeboden middels een door de zorgverzekeraar goedgekeurd bedrijf, MediQuest, nadat u ons de goedkeuring heeft gegeven uw email- en/of adresgegevens aan MediQuest te verstrekken. Het bedrijf MediQuest garandeert u volledige anonimiteit en waarborgt uw privacy.

In het geval dat de zorgverzekeraar te weinig ingevulde vragenlijsten van ons ontvangt, heeft dit mogelijk consequenties voor u en ons. Er bestaat dan de mogelijkheid dat wij geen overeenkomst meer krijgen aangeboden van uw zorgverzekeraar in het opvolgende jaar.  Mogelijkerwijs krijgt u dan niet alle behandelingen meer volledig vergoed.

Wij zijn ontstemd over deze procedure vanwege de verplichting ervan op straffe van. Wij staan zodoende voor (g)een keuze. Wij willen vooral aan ons principe vasthouden dat wij voor iedereen bereikbaar kunnen en willen zijn en geen onderscheid wordt gemaakt op basis van bij welke zorgverzekeraar u zich heeft verzekerd. Gezondheid begint nu eenmaal niet met de vraag: “Bij wie bent u verzekerd?”

Indien u wenst niet te worden uitgenodigd voor het invullen van een PREM lijst kunt u dit bij de eerste afspraak in bij ons kenbaar maken.
Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Chinese Kruiden
Register Fysiotherapeuten ingeschreven in CKR, Lid NVA

Oostergo 11  -  2716 AP  Zoetermeer  -  Telefoon: 079-3210286  -  info@fysiotherapiekranenburg.nl